Leestekens en interpunctie laten controleren

L

Taalcontrole

Scriptium kan jouw tekst voor je controleren op interpunctie, naast de aanvullende structuur- en inhoudcorrectie. We beschikken over een groep taalspecialisten die klaar staat om jouw tekst na te kijken op taal en leestekens. Het is essentieel dat de interpunctie in je tekst goed is. Je tekst laten controleren op leestekens is dus zo gek nog niet. Verkeerd gebruik van interpunctie kan een tekst ondermijnen en slordig laten overkomen op de beoordelaar. Als je een hoog cijfer probeert te halen voor je scriptie of essay, is het dus ongekend zonde als je punten verliest op basis van leestekengebruik. Laten we op een rijtje zetten waarom je tekst laten controleren op interpunctie door Scriptium een goed idee is.

Kommagebruik

Kommagebruik geeft altijd problemen. Een komma kan volledig de betekenis van de zin veranderen zonder dat zoiets de bedoeling is. In professionele teksten zien we doorgaans dat komma’s missen tussen werkwoorden en zinsdelen. Naast een veranderende betekenis van de zin, maakt dit een tekst langdradig en moeilijk te lezen. Het effectief overbrengen van informatie wordt daardoor moeilijk. Bij een taalcontrole van Scriptium wordt er dus extra gelet op kommagebruik.

Schreeuwerig en te veel nadruk

Bij het controleren van een tekst op leestekens kijken we naar schreeuwerige tekst en overdreven taalgebruik veroorzaakt door interpunctie, en dan met name uitroeptekens en vraagtekens. Een uitroepteken heeft eigenlijk nooit een plek in een professionele publicatie. Je hoeft namelijk nooit ergens de nadruk op te leggen of de aandacht van de lezer extra te vestigen op een bepaalde uitspraak. Je moet er vanuit gaan dat alle informatie in een professionele tekst even belangrijk is, dus een uitroepteken is niet nodig. Het gebruik van dubbele vraagtekens (of uitroeptekens) is zeker uit den boze. Het maakt een tekst schreeuwerig!! Toch??

Puntkommamysteries

De puntkomma past heel goed in een academische publicatie. Als Scriptium een tekst controleert op interpunctie, wordt elke puntkomma onder de loep genomen en wordt er naar zinnen gezocht waar er eentje aan toegevoegd zou kunnen worden. Het is vaak zo dat puntkomma’s onjuist gebruikt worden en daardoor de verkeerde verbanden tussen zinsdelen oproepen. Deze verbanden worden door de corrector beoordeeld tijdens een structuurcontrole. Het is ook aan te bevelen de puntkomma bijvoorbeeld te gebruiken aan het eind van een regel in een opsomming waarin onvolledige volzinnen staan. Opsommingen zijn overigens onderhevig aan interpunctierichtlijnen die eigenlijk vrijwel nooit opgevolgd worden.

 

Inhoudcorrectie

Als je bij Scriptium een taalcheck afneemt, heb je de keuze om direct te kiezen voor een aanvullende en unieke inhoudcorrectie. De corrector schrijft dan uitgebreide feedback bij de inhoud en coherentie van je tekst. Er wordt bijvoorbeeld beoordeeld of de verschillende onderdelen en hoofdstukken wel op elkaar aansluiten. Er wordt bepaald of er informatie mist of juist overbodig is. Daarnaast is het belangrijk dat informatielijnen logisch verlopen en dat conclusies logisch volgen uit de voorgaande tekst. Optimaliseer jouw tekst aan de hand van de feedback en zorg voor een zo hoog mogelijk cijfer van je beoordelaar. En dat allemaal voor de goedkoopste tarieven: Scriptium is de goedkoopste.